Informacje

 • Orzeczenie TK

  Zobacz komunikat prasowy po rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym - SK 4/10

  więcej

   

Dokumenty do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego

Poniżej publikujemy wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego. Przedmiotowy wniosek z załącznikami należy skierować do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie.

 1. Odpis uchwały Komisji Egzaminacyjnej do spraw przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego w sprawie ustalenia wyniku egzaminu komorniczego (poświadczony notarialnie),
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (poświadczony notarialnie),
 3. Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania),
 4. Życiorys lub CV własnoręcznie podpisane,
 5. Zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy (nie starsze niż 6 miesięcy) o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków asesora komorniczego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia),
 6. Oświadczenie o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 790 ze zm.) opatrzone klauzulą zawartą w art. 12 ust. 1a powołanej ustawy; oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego; oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (wzór oświadczenia do pobrania),
 7. Zaświadczenie o niekaralności (aktualne),
 8. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 0/100) na konto: Urząd Miasta Rzeszowa, ul. Rynek 1, PKO BP S.A. O/RZESZÓW 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423,
 9. Oświadczenie komornika o chęci zatrudnienia w kancelarii w charakterze asesora komorniczego,
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (tutaj) dla asesorów komorniczych (wzór oświadczenia do pobrania tutaj),
 11. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia do pobrania tutaj).


Podstawa prawna:

art. 32 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst jedn. z 2017 r. Dz.U. poz. 1277 ze zm.)


ZAMÓWIENIE IDENTYFIKATORA DLA KOMORNIKA, ASESORA, APLIKANTA

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie publikuje wniosek, który należy wypełnić (część A) w celu złożenia zamówienia identyfikatora dla komornika sądowego, asesora komorniczego oraz aplikanta komorniczego. Prosimy o kierowanie wniosków na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Jednocześnie informujemy, że do wniosku należy dołączyć zdjęcie w formie elektronicznej, zgodnie z poniżej przedstawionymi wymaganiami:

 1. Minimalne wymiary (szerokość x wysokość): 420x525px, sugerowane: 480x640px
 2. Proporcje wysokości względem szerokości muszą mieścić się w zakresie 1,25-1,34
 3. Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 200Kb
 4. Dopuszczalne formaty zdjęć to: jpg, jpeg.

Do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie identyfikatora dla komornika - tutaj 
 2. Wniosek o wydanie identyfikatora dla asesora lub aplikanta - tutaj

Rusza specjalna Infolinia Komornicza

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie informuje, iż Krajowa Rada Komornicza w Warszawie uruchamia bezpłatną Infolinię Komorniczą. Będzie ona dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77. Każdy, kto chciałby zasięgnąć informacji odnośnie procesu egzekucji komorniczej, może zwrócić się o poradę.

 

Każdego roku, w Polsce przeprowadzanych jest kilka milionów postępowań egzekucyjnych. Tylko w 2016 roku odnotowaliśmy 4,5 mln spraw. Pamiętajmy, dług ma dwa końce – dłużnika i wierzyciela chcącego odzyskać swoje pieniądze. Strach przed komornikiem bardzo często wynika z nieznajomości prawa, a co za tym idzie niezrozumienia treści pism i wyroków sądów. Krajowa Rada Komornicza uruchomiła stałą Infolinię, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom dłużników, którzy w trudnych sprawach zwracają się o porady bezpośrednio do nas - mówi Rafał Fronczek, Prezes Krajowej Rady Komorniczej.

 Uruchomienie stałej, bezpłatnej Infolinii jest efektem dużego zainteresowania wcześniejszymi edycjami Infolinii organizowanymi przez Krajową Radę Komorniczą, np. z okazji Ogólnopolskich Dni Otwartych Komorników. Decyzję o Infolinii zainspirowała również rosnąca liczba pytań od użytkowników Facebooka skierowanych do komorników za pośrednictwem profilu KRK „komornik”.  

 Infolinia czynna będzie w każdy wtorek w godz. 9-15 pod numerem (22) 299 87 77.
Na pytania interesariuszy w zakresie postępowania egzekucyjnego odpowiadać będą przeszkoleni przez Krajową Radę Komorniczą komornicy oraz asesorzy. Konsultacje udzielane będą bezpłatnie, a opłata za korzystanie z infolinii jest zgodna z taryfą operatora. 

NOWE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie informuje, iż nastąpiła zmiana bieżącego rachunku bankowego oraz rachunku pomocniczego Izby Komorniczej w Rzeszowie.
W związku z powyższym proszę o przekazywanie wpłat na nowe rachunki bankowe:

1) Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Odział w Rzeszowie
38 9101 0003 2015 0000 5959 0001
rachunek główny Izby Komorniczej w Rzeszowie oraz składki na potrzeby samorządu komorniczego przekazywane miesięcznie przez członków Izby Komorniczej
w Rzeszowie;

2) Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Odział w Rzeszowie
11 9101 0003 2015 0000 5959 0002

rachunek pomocniczy Izby Komorniczej w Rzeszowie - składki przekazywane do PZU Życie S.A. w ramach grupowego ubezpieczenia pracowniczego;

 

W celu uniknięcia nieprawidłowości Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na nowe numery rachunków bankowych Izby Komorniczej w Rzeszowie oraz o właściwe sporządzanie przelewów na wyżej wymienione konta.

Program szkolenia aplikantów na 2017 rok

Rada Izby Komorniczej w Rzeszowie publikuje poniżej program szkolenia aplikantów komorniczych na 2017 rok.

Pobierz plan

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookies. W celu uzyskania informacji czym są ciasteczka [cookies] i jak nimi zarządzać, wejdź na stronę Wikipedii.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. Ciasteczka są wykorzystywane w celach statystycznych oraz do obsługi sesji.